Mini-psykolog i lomma

Mindfitapp-01Jeg har vært med å utviklet Mindfit – en app som fungerer som en mini-psykolog i lomma!

Mindfit hjelper deg å få en bedre hverdag, og bli mer bevisst de positive ting som skjer i livet ditt her og nå. Med enkle grep og teknikker kan du endre ditt tankemønster, og oppnå positiv endring.

Programmet passer til alle typer mennesker som i gitte situasjoner, eller visse perioder i livet føler seg stresset, trenger motivasjon eller er nedstemt og mangler energi.

Baset på egne erfaringer og brukerbehov

Mindfit er utviklet av søsterene Hilde og Janne E. Amundsen.

Ideén til Mindfit kom etter at Hilde var på søken etter et verktøy som kunne hjelpe henne gjennom en tøff periode, flytte fokus, sette grenser og endre tankemønster . Hun fant ingen verktøy, men etter hvert som hun lærte seg metoder og teknikker som fungerte for henne oppdaget hun at man med enkle grep kan oppnå store endringer – bare man blir bevisst på hvordan vi selv reagerer i utfordrende situasjoner. Hun  fikk derfor inspirasjon til å gå videre med ideen, og utvikle dette produktet. Det er basert på hennes erfaringer og brukerbehov.

I tillegg er Mindfit kvalitetssikret og videreutviklet sammen med søsteren Janne Ekeberg Amundsen, som er en erfaren psykologspesialist og medeier i selskapet.

Mindfit  er designet slik at den simulerer noen av de spørsmål og teknikker en psykolog vil bruke i sitt første møte med de som søker hjelp. Den hjelper deg til å bli bevisst ditt problemområde og få innsikt i hva som hindrer deg i å endre på dette. Ikke minst å bli bevisst negative tankestrømmer og følelser. Jannes erfaring er at mange trenger hjelp med å snu det negative til det positive. Det å endre seg  kan ta tid og underveis er det lett å bli mest opptatt av det en ikke får til.

Verktøyet er inspirert av anerkjente behandlingsmetoder som kognitiv terapi og EMDR, men også av den generelle kunnskap som finnes i psykolgifeltet om kommunikasjon og terapiteknikker.

Mindfit-annonse-FB

Du blir det du tenker

Målet er å hjelpe andre til å få en bedre hverdag!
Vi ønsker å hjelpe andre – flytte fokus, sette grenser og få større mestringsfølelse på utfordringer en selv har i hverdagen. En viktig del av dette programmet er å registrere positive opplevelser og erfaringer. Denne registreringen er viktig for å trene opp mestringsfølelsen, slik at man takler de positive og negative tingene i livet bedre.

Som psykolog pleier Janne å anbefale sine pasienter at de skal loggføre positive hendelser og mestringsopplevelser – slik at de holder motet oppe, og ser at de er på rett vei. En slik loggføring kan gjøres i en bok, men ikke rent sjelden opplever hun at det å skrive ned opplevelsene ofte blir glemt. I Mindfit har vi ivaretatt dette.

Alle har meg seg mobilen over alt, og Mindfit vil hjelpe brukerne å huske på å loggføre hendelser som skjer. Erfaringsvis vil endring bestå av både oppturer og nedturer, og vi har også samlet ulike verktøy som kan være til hjelp når utfordringen er der. Dette er teknikker som psykologer pleier å bruke, alt fra pusteøvelser til det å finne et symbol/styrkedyr som kan hjelpe deg i din utfordring.

 I perioder av livet er det vanlig å føle seg nedstemt, bekymret eller engstelig for ulike utfordringer i forbindelse med jobb eller privat. Alle opplever motgang innimellom.

Mindfit er ment som hjelp til selvhjelp
Appen er et selvhjelpsverktøy som ikke erstatter behandling hos psykolog. Verktøyet er ment å være en guide og motivator, slik at du lettere klarer å gjennomføre endringene du har bestemt deg for å gjennomføre.

Les mer:

%d bloggere like this: