Arbeidsmetoder

Mitt arbeidsredskap er først og fremst dialogen

Innholdet i tilbudet avhenger av hva du selv har mest behov for her og nå.

  • Noen ganger er det nyttig å snakke om fortid, andre ganger er nåtiden og fremtiden mer sentral. Hva vi velger å ha fokus på i timene er mye opp til deg og hva du kjenner mest behov for akkurat nå
  • Gjennom samtale med en nøytral person kan det åpne opp for nye perspektiver og løsninger på et problem.


Vanligvis setter jeg av 50 minutter til en samtale.

  • Noen ganger er det nok med et treff, andre ganger er det nødvendig med flere. Samtalene kan foregå over en avgrenset periode eller strekke seg over lengre tid.
  • Hvorvidt behandlingen blir vellykket avhenger i stor grad av samarbeidsklimaet mellom terapeut og klient. Det er viktig for meg å arbeide for å få til en god relasjon der du kjenner deg respektert og ivaretatt.


I min tilnærming er hovedvekten på anerkjente metoder som kognitiv terapi, EMDR og emosjonsfokusert terapi.

  • I emosjonsfokusert terapi er fokus på å utforske, forstå og endre vanskelige og fastlåste følelser. Det er viktig for vår psykisk helse at vi har evne til å tolerere og uttrykke ulike følelser som  glede, interesse/iver, sinne, tristhet, redsel og skyld.
  • Ved psykiske plager eller i vanskelige livsfaser, kan vi bli preget av negative tankestrømmer som det er vanskelige å komme ut av. I kognitiv terapi prøver en å bli bevisst disse tankestrømmene, utfordre det negative tankemønsteret og finne fram til positive alternative tanker.

Kognitiv terapi er dokumentert å ha god effekt ved angst og depresjon.

  • For mange kan MCT (Metakognitiv terapi) være et alternativ, målet å redusere selve gruble og bekymringsprosessen framfor innholdet i de negative tankene. Grubling er en form for vedvarende, tilbakevendende negativ tenking omkring en selv. Bekymringer retter seg mer mot fremtidige hendelser og er angstrelatert. Jeg er sertifisert MCT terapeut på Level 1 nivå.


EMDR
(Eye Movement Desenzation and Reprocessing)

  • Jeg har spesiell kompetanse på EMDR-behandling som er en metode med dokumentert god effekt i forhold til traumatiske minner, panikkangst/fobier, vedvarende sorgreaksjoner og stressmestring.

Mer om hva jeg har jobbet med som psykolog
Hvorfor oppsøke psykolog

%d bloggere like this: