Om Janne

Psykologspesialist i Trondheim, Janne E. AmundsenJeg var ferdigutdannet psykolog i 1994 og har allsidig erfaring, både fra offentlig virksomhet og privat næringsliv.

I det offentlige har jeg erfaring fra arbeid med rusproblemer og ulike typer psykiske lidelser. Jeg har engasjert meg spesielt i traumespesifikk behandling

 • I 2003 var jeg med på å starte opp et gruppeterapeutisk tilbud for barn av foreldre med rusproblemer. Tilbudet ble startet i regi av Lade behandlingsSenter, Trondheim. Jeg har vært ansatt som prosjektleder med ansvar for å drive fram og videreutvikle gruppene.

Jeg påtar meg oppdrag knyttet til det private næringsliv.

 • Jeg startet som frilanser i 2002 for PB Organisasjon og ledelse AS
  Flere bedrifter har avtale med PB Organisasjon og ledelse AS om å gi sine ledere/ansatte rask tilgang på psykologisk veiledning, coaching, krise og konflikthåndtering.
 • I 2005 ble jeg ansatt i TotalConsult psykologservice
  der fortsatte jeg å engasjere meg i temaer som coaching/egenutvikling, konflikthåndtering, stressmestring/utbrenthet, angst/depresjon, samliv og kriser.
 • Høsten 2008 startet jeg opp egen praksis Jeg har nylig flyttet til nye lokaler i nyopprettet helsefløy v/Pirsenteret, Trondheim

Undervisning/Kursvirksomhet

 • Jeg driver utadrettet virksomhet og påtar meg ulike kurs og undervisningsoppdrag der tema er stressmestring, krisereaksjoner, motivasjon, prestasjoner og kommunikasjon.
 • Jeg har erfaring fra undervisning ved NTNU, profesjonsstudiet i psykologi og ved videreutdanningen for nyutdannede psykologer i regi av Norsk psykologforening. Jeg har hatt flere undervisningoppdrag i psykisk helsevern, rusomsorgen og på høyskolenivå. Jeg har deltatt med innlegg ved ulike konferanser og work-shops.

Veiledning

 • Jeg påtar meg ulike veiledningsoppdrag både i det offentlige og private næringsliv. Jeg har erfaring med veiledning av  helsepersonell, både i grupper og enkeltvis. Jeg er universitetslektor ved NTNU, psykologisk institutt. Der har jeg erfaring fra veiledning på internklinisk praksis. Tidligere har jeg vært seminarleder der tema har vært psykologfaglig og personlig utvikling.
 • Jeg er sertifisert EMDR terapeut og godkjent veileder i EMDR . Jeg er engasjert som kursveileder på EMDR trinn 1 og 2, sertifiseringskurs. Kursene arrangeres jevnlig i de største byene i Norge. For mer informasjon gå videre til EMDRNorge sine hjemmesider: EMDRnorge.com

Medlem i norsk psykologforeningJeg er medlem av Norsk psykologforening noe som innebærer at jeg har forpliktet meg til å arbeide i tråd med rådende fagetiske standarder. Dette gir en helt nødvendig kvalitetssikring og trygghet for klienter. Eventuell klage på psykologers yrkesutførelse kan rettes til Norsk psykologforening eller helsetilsynet.

%d bloggere like this: