CV

 Arbeidserfaring

03.1996 – 08.1997       Pedagogisk psykologisk rådgiver, PPT sektor 1, Oslo

10. 1997 – 06. 1998     Psykolog, St. Olavs Hospital, avd Østmarka, Trondheim

06. 1998  – 10. 2001    Spesialpsykolog, Lade BehandlingsSenter, kvinneposten, Trondheim

10. 2001 – 09. 2005     Spesialpsykolog, Lade behandlingsSenter, poliklinikken, Trondheim

10. 2002 – 02. 2019 Arbeidspsykolog, Psykologbistand AS, Hovedkontakt Trondheim

01. 2005 –  03. 2009     Prosjektleder «Kurs i barns rettigheter», Lade BehandlingsSenter Trondheim

09. 2005 – 08. 2008      Psykologspesialist, TotalConsult Psykologservice, Trondheim

08. 2008 – 06. 2014      Privatpraktiserende psykologspesialist, Trondheim psykologsenter, Trondheim

03.2009 – 03. 2010      Psykologspesialist BUP, traumeteam, St. Olavs hospital, Trondheim

08.2010 – 06.2011       Psykologspesialist Nidaros DPS, St.Olav hospital, Trondheim

10.2011 – d.d               Universitetslektor, NTNU, Psykologisk institutt, Trondheim

08.2011 – 10. 2015       Psykologspesialist, St.Olavs hospital, Traumepoliklinikken, Trondheim

06.2014 – 03.2019 Privatpraksis, Nordre psykologsenter, Trondheim

03.2019- d.d. Privatpraksis, Piren psykologsenter, Trondheim

  Utdanning

1982 – 1985                  Artium, Bodin vgs, Allmennfaglig, Bodø

1986                               Ex.phil, Universitetet i Trondheim

1987                               Grunnfag psykologi, Universitetet i Trondheim

1987                               Grunnkurs i EDB og programmering, Universitetet i Trondheim

1989 – 1994                   Embetsstudiet i psykologi, Universitetet i Oslo

   Videreutdanning

2003                              Sertifisert EMDR terapeut

2005                              5-årig videreutdanning, spesialist i klinisk voksenpsykologi

2008                              Sertifisert EMDR veileder

2012                              Masterclass i MCT (metakognitiv terapi),  Level 1

2017                             2 åring videreutdanning i kognitiv idrettspsykologi

  Langvarige engasjement

2006 – d.d                    Fagkyndig nemdsmedlem, fylkesnemnda for sosiale saker i Sør-Trøndelag

2006 – 2011                Seminarleder, Profesjonsstudiet i psykologi, Psykologisk institutt, NTNU

2007 – 2009                Medkoordinator, Fellesprogram for nyutdannede psykologer, NPF

2011 – 2016                Leder, EMDR Norge

%d bloggere like this: